Opracowanie graficzne: Cebrita
Autor większości fotografii: Footszak

HejNow Krakow slideshowKategorie: Wszystkie | Wystawa | ASP WFP | Aktualności | Kontakt | Wykład
RSS
niedziela, 20 września 2009
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Wydział Form Przemysłowych utworzony został w 1963 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako pierwsza w Polsce szkoła wzornictwa. Wydział znajduje się w budynku dawnego Muzeum Przemysłowego związanego z historią polskiej sztuki stosowanej, jednoczącej we wspólnym dziele artystów, projektantów i rzemieślników. Kultywując humanistyczne tradycje uniwersytecki, z troską o profesjonalizm absolwentów, rozwija idee tworzące specyfikę krakowskiej szkoły wzornictwa. "Projektowanie form przemysłowych" to wzornictwo w międzynarodowej terminologii "Industrial design" integrujące sztukę, naukę i technikę. Nowatorskie opracowanie formy produktu, jego cech użytkowych, wpływanie na jakość życia poprzez kształtowanie otoczenia przyjaznego człowiekowi, to synteza twórcza i humanistyczny aspekt roli projektanta.


Wydział współpracuje z instytucjami krajowymi (np.Centralny Instytut Ochrony Pracy, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Komitet Badań Naukowych, Komitet Ergonomii i Komisja Ergonomiczna Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Krakowska, AGH, Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych SPFP) z zagranicznymi uczelniami projektowymi i artystycznymi (m.in. w Helsinkach, Tuluzie, Kent, Ljubljanie, Bratysławie, Budapeszcie, Offenbach, Paryżu, Essen, Berlinie). 
Ponadto jest członkiem ICSID, organizatorem międzynarodowych konferencji i sympozjów projektowych, konkursów, wystaw, m. in. Biennale Projektowania (4 edycja), a pracownicy wydziału są uczestnikami wielu międzynarodowych konferencji i kongresów np. Kongres The Human Village w Toronto, stowarzyszeni w europejskiej organizacji szkół artystycznych i projektowych CUMULLUS - udział w konferencji i wystawie (6 projektów) w Carrousel du Louvre w Paryżu. Obecnie prowadzone są prace studyjne i badawczo-projektowe w ramach Europejskiego Programu Nr. 5, "Humantec". Prowadzona jest również intensywna wymiana pracowników i studentów w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), a także programu Socrates/Erasmus. Studenci i absolwenci wydziału zdobywają nagrody w wielu prestiżowych międzynarodowych konkursach wzorniczych, np. w Japonii, Finlandii, Korei. Absolwenci Wydziału Form Przemysłowych są zatrudnieni i cenieni w znanych ośrodkach projektowania na świecie, a także w wielu krajowych firmach projektowych i produkcyjnych oraz wydawnictwach m. in. Delta Design, Zelmer, MH Art. - studio projektowe, Triada design, Ergo-design.


Wydział prowadzi kształcenie w zakresie sztuki projektowania o kierunku wzornictwo ze specjalnościami projektowanie produktu oraz komunikacji wizualnej, tak na studiach dziennych jak i wieczorowych. 
Studia magisterskie, dzienne, bezpłatne, trwają 5 lat - kierunek wzornictwo. 
Studia licencjackie wieczorowe, płatne, 3-letnie. 
Uzupełniajace studia magisterskie wieczorowe płatne 2-letnie. 
Studia podyplomowe, 4 semestralne, dzienne, płatne. (więcej informacji na stronie dla kandydatów)
Program studiów tworzy szerokie możliwości rozwijania indywidualnych uzdolnień studentów, którzy mogą pogłębiać zagadnienia teoretyczne i praktyczne studiując w wybranych pracowniach. Rozwój osobowości twórczej dokonuje się poprzez studiowanie i praktyczne poznawanie wielu dziedzin sztuki projektowania. W czasie studiów studenci uzyskujący najlepsze wyniki w nauce otrzymują stypendium oraz mają szansę wyjazdów stypendialnych i uzupełnienia studiów w innych szkołach w ramach programów: CEEPUS, SOCRATES/ERASMUS i innych.

23:55, makultura , ASP WFP
Link Dodaj komentarz »